Řezací plotter, reklama

Řezaná reklama se používá zejména k polepům PVC desek, výloh, oken, zastávek, světelné reklamy, autobusů, automobilů či tramvají.
Řezanou reklamu realizujeme na výkonném plotteru Roland o šíři 126 cm.

Používáme kvalitní fólie značek Oracal, Mactac, Avery.

Vyrábíme a instalujeme polepy výloh, výstavních stánků, poutače, reklamy na auta, interiérové a exteriérové informační a orientační systémy, samolepky na dopravní prostředky, autoplachty ,reklamní cedule a cokoli si vzpomenete…

Řezací plotter slouží k výrobě převážně textových reklam a jednodušších log bez barevných přechodů či přechodových rastrů například na výlohy, reklamní štíty a tabule, pro výrobu grafiky na výstavní stánky, dopravní prostředky a podobně. Náš řezací plotter je vybaven také optickým čidlem pro kombinaci digitálního plnobarevného tisku s digitálním ořezem.

Varianty řezané reklamy:

  • monomerická fólie (životnost 2 – 3 roky)
  • polymerická fólie (životnost 3 – 5 let)
  • litá fólie (určená k polepům vozidel)
  • imitace pískovaného skla
  • reflexní fólie (s odrazovou speciální vrstvou)
  • fluorescenční fólie (výrazné barvy)
  • tabulová fólie (možnost popisování fólie fixem nebo křídou)

Fólie jsou vhodné pro přenášení aplikací náročných na polohování nebo na skládání z několika barev. Lepidlo přenášecích fólií má určitou počáteční adhezivitu, která se po nanesení na vyřezanou aplikaci zvyšuje úměrně s časem. Proto doporučujeme vyřezanou grafiku aplikovat co nejdříve po nanesení přenašecí fólie.