grafika a dtp služby

Zajišťujeme pro naše klienty profesionální služby v oblasti grafického designu a kreativy, imagové a produktové fotografie, tvorbu firemní identity, log a vizuálního stylu.

Grafický design a kreativita je základním stavebním kamenem pro kvalitní práci. Nejdůležitější pro každý realizovaný projekt je dobrý nápad a koncept, který je efektivně přenesen do prezentované formy s použitím všech dostupných technologií. Mezi nejčastěji realizované grafické práce patří např. loga, vizuální styly, tiskoviny, obaly, reklamní kampaně, webové prezentace a reklamní bannery a další grafické práce. Pod pojmem DTP rozumíme sázecí programy sloužící pro Desktop publishing. Jde o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy, obvykle DTP operátor nebo grafik, také sázecího počítačového programu.